logo-arteks
свържете се с нас: 0886 000 500 | 0884 000 500 | 0882 000 500 | 0888 477 057

Арх. Весела Мирянова: Домът, строен здравословно, устойчиво и с икономично енергопотребление, спестява за десетилетия и пари, и нерви

Доверието на нашите клиенти е капитал, който не можем да рискуваме. Неслучайно обитатели на наши жилища от години купуват други – и за децата и внуците си, и като инвестиция, казва мажоритарният собственик и председател на Съвета на директорите на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

– Арх. Мирянова, с какви чувства изпращате активния строителен сезон тази година – успешен ли беше за вашата компания, отрази ли се кризата по някакъв начин на ваши проекти?

– Доверието на клиентите е най-важният критерий за успеха на АРТЕКС. 2023 г. е чудесна, защото интересът към нашите сгради се увеличи още повече. Какъв по-добър стимул да обогатяваме и разнообразяваме предложенията си?

– Влезе ли България в тренда на световната архитектура и строителство? Ако не – какво пречи?

– Ако световната архитектура беше някаква магистрала, може би щяхме да намерим мястото, в което да се влеем в потока и с минимални усилия да поддържаме скоростта.

Слава богу, световната архитектура не е нищо подобно. Тя е кипеж от идеи, от визии за бъдещето, дори от предчувствия за него, от стилове, от философски възгледи и граждански позиции. Това е много вълнуващ, дори драматичен свят. В него удовлетворението от постигнатото приключва с глътката шампанско на откриването на обекта. Веднага започва да се търси нещо ново, нещо дръзко… Надявам се обаче, че в архитектурата и строителството се търси най-вече това, което ще направи хората по-щастливи.

Големите постижения в архитектурата не са фасадите.

Успех има, ако сградата

повишава качеството на

живот не само на хората в

нея, но и на своята среда, ако присъствието е облагородяващо, вдъхновяващо, ако прави от най-високите стандарти нещо подразбиращо се.

Компанията ни винаги е гледала на София като град с огромен потенциал, като достойна за Европа столица, в която трябва да се строи на световно равнище. АРТЕКС подобрява средата на своята дейност с оптимизиране на инфраструктурата, със създаване и поддържане на зелените площи, с планиране на мениджмънта и поддръжката на сградата. Преди всичко – с мисъл за бъдещето.

Да, не може да се говори за една-единствена тенденция в архитектурата, не може да се говори и за българската архитектура като цяло, защото тя също не е нещо единно.

Има обаче световни стандарти за качество на материалите, за оптимални стойности на топло- и шумоизолация, има критерии за енергоефективност на сградите, има принципи за устойчиво строителство. В различни точки на света има сгради, които поразяват с въображение и визионерство. В АРТЕКС се стремим винаги да бъдем в курса на световните стандарти, да познаваме вдъхновяващите примери и да сме готови да демонстрираме такава класа и тук.

– Как АРТЕКС намира баланс между поскъпващите материали и крайната цена на жилищата за клиентите? Питам ви, защото вашата компания е известна с факта, че не прави компромис с качеството, затова и жилищата ви са предпочитани, но в същото време не са достъпни за всеки джоб, което е разбираемо.

– Ние обогатяваме своята гама от продукти, така че безукорното качество на АРТЕКС да е достъпно и за мнозина, които не са мислили, че биха могли да бъдат наши клиенти. Бих им предложила да се запознаят с всички наши предложения и да потърсят най-доброто решение за себе си.

От друга страна, жилището, чийто замисъл и реализация са подчинени на принципа за здравословност, устойчивост и икономично енергопотребление, изисква първоначално вложение, но спестява толкова много в десетилетията занапред – и пари, и нерви.

Защо впоследствие да се мисли за топлоизолация, да се търсят някакви начини за справяне с шума, да се планира как на някакъв етап ще се сменят дограми, ще се освежава това и онова, ако човек може веднага да заживее на място, където е помислено за всичко това? Разходите в крайна сметка няма да бъдат по-големи, а от самото начало в този дом ще се живее както в мечтите.

Ако има възможност,

далновидният клиент

избира жилище, чиято

стойност ще надвишава

цената, на която е

придобито

Неслучайно клиенти, които обитават наше жилище от години, купуват други – и за децата и внуците си, и като инвестиция.

– У нас всеки разбира от всичко, включително и от архитектура. Хората имат мнение, понякога издават присъди, но вие сте професионалист – къде е границата между кич и модернизъм, между еклектика и класика в архитектурата и строителството?

– Архитектурната среда е мълчалив, но убедителен преподавател по естетика. Формирането на собствения ни вкус зависи и от сградите, край които минаваме, и от тези, в които живеем. Колкото повече красота и оригиналност има в тях, толкова повече ще търсим естетиката във всичко, което виждаме, и във всичко, което правим самите ние. В същото време

архитектурната среда

показва доколко

свободно, динамично и

смело е едно общество

Страхът от новото, от нестандартното ни обрича на тягостна посредственост. Защо дръзко авангардните сгради да не бъдат добри съседи на достолепните стари? В това виждам мост между времената, а не някакво напрежение или отрицание. За да бъдат градовете ни вдъхновяващи учители по красота и креативност, не трябва да се поставят граници, а да се насърчава размахът, съчетан с професионализъм, естествено.

– Как избирате един терен за строителство на нова сграда, кои фактори са определящи за решението, че на това място може да се изгради дом за няколко или за повече семейства?

– Комуникативност и перспективност на мястото, възможности за труд, учене, пазаруване и отдих, чистота на въздуха. Ние правим и още нещо:

проверяваме

биолокацията, земния

дизайн, подземните и

наземните геопатогенни

излъчвания

Отчитаме техногенните фактори в съвременния ни свят, радиестезията, фъншуй-земния дизайн на конкретното място и оценяваме тяхното въздействие върху бъдещите обитатели на сградата. Изграждаме хармонизиращи пространството системи и защити, неутрализиращи геопатогенните и техногенните фактори.

– Колко е важна околната инфраструктура, за да предпочетете един терен спрямо друг – ако ви се удаде случай да строите в непопулярен квартал на София например или на място с много недостатъци, бихте ли поели риска?

– Ключовата дума е “перспективен”. Някой район може в момента да не е сред най-предпочитаните, но ако ние сме се убедили в перспективите му, тогава всъщност не поемаме риск, а предлагаме на клиента жилище, чиято стойност ще се увеличава във времето, защото районът ще става все по-търсен. Както казах, анализираме транспортните възможности, търговската мрежа, наличието на учебни заведения и доста други неща, за да сме сигурни, че хората ще се радват за решението си и в бъдеще. Точно този капитал – доверието на нашите клиенти – не можем да го рискуваме.

– Как се променят изискванията на купувачите на жилища – след пандемията, след полудяването на енергийните цени и при съвременната всеобща несигурност?

– Търси се именно сигурност, стабилност, спокойствие за бъдещето. Домът е крепост, домът е капитал, домът е офис, домът е учебна стая, място за игра, за общуване. Без съмнение, край на дома спалня. В срещите с клиентите виждам нараснало внимание към разпределението на жилищната площ: дали то е гъвкаво, тоест дали може да откликне на променящите се потребности на хората в дома. Търсят се жилища в близост до по-зелени зони, до паркове. Възниква и интерес към това, което предотвратява разпространението на зарази: управление с гласови команди, безконтактно придвижване с асансьорите, въздушни изолационни системи за блокиране на кръстосаните инфекции, UVC дезинфекционни модули и материали с антибактериално покритие в общите части на сградите. Все по-популярни стават фотокаталитичните строителни материали (като активната керамика например), пречистващи въздуха чрез процеса на фотокатализата.

– Постоянно повишаващите се енергийни цени вероятно карат днес купувачите на жилища да се информират много подробно как ще се отопляват и охлаждат, когато избират жилище. Кои са най-новите енергоефективни технологии и решения, които предлага АРТЕКС?

– Мога да дам конкретен пример с прилагана от

АРТЕКС енергоефективна иновативна система: рекуператора. Това е топлообменник, в който постъпващият външен въздух, богат на кислород, се загрява от по-топлия отработен застоял въздух от самите помещения без никакъв физически контакт между двата въздушни потока. Тоест има непрекъснат приток на филтриран свеж външен въздух в самите помещения, а от отработения въздух от помещенията в жилището се използва топлинната енергия. При най-ефективните системи рекуперацията на топлината може да надвиши 80%, с което се понижават сериозно енергийните разходи на домакинствата. Обикновено е необходимо съвсем малко дозатопляне на приходящия външен въздух от друг топлинен източник за достигане на топлинния комфорт в помещенията във всяко жилище с инсталирана подобна система. Благодарение на тези иновативни системи топлинната енергия на въздуха не се губи, а се запазва в дома.

Разбира се,

от години правим

висококачествена

топлоизолация

на стените,

следвана от каменна облицовка, и тя има отличен резултат. Оптималното ослънчаване при сигурна UV защита също създава комфорт, но и намалява разходите.

– Каква е вашата формула за успешния екип – как мотивирате хората си, не само мениджърите, но и строителните работници? Как се справяте с огромния проблем на всеки бизнес – липсата на кадри?

– Човешките взаимоотношения и формулите взаимно се изключват, поне според мен. Да, проявявам интерес към всичко ново, свързано с ефективната комуникация в деловата сфера, динамиката в екипната работа, решаването на проблеми, но… В крайна сметка разчитам най-вече на яснотата, откритостта, директната комуникация. Толкова проблеми се предотвратяват, когато всеки осъзнава какво трябва да прави, кога, защо. И особено – как работата му се свързва с работата на другите. Така и взаимното доверие на хората в екипа се поддържа по най-естествен начин.

Ценният човек, ценният екип трябва да се чувства ценен, с ударение на втората сричка: и с материалното възнаграждение, и с високата оценка за работата си. Сега се сещам за познатите не само сред строителите изрази: “носещи стени” и “неносещи стени”. Е, всеки човек в АРТЕКС е “носеща стена”. Всеки носи отговорността за крайния продукт и знае това.

Носи обаче и гордостта от него. Всеки работещ в компанията знае, че зад името АРТЕКС, изписано на всяка наша сграда, стои и собственото му име.

В “Озарение” не напускаш София, но живееш с чиста съвест в екооазис

Затвореният комплекс е само нa кpaчкa oт пapк “Kaмбaнитe” в полите на Витоша, cъcтoи oт 16 къщи

Зa дa зaживeeм в пpикaзнaтa oмaя нa зeлeнинaтa, плaнинcкия въздyx и poмoнa нa вoдaтa, вeчe нe e нyжнo дa нaпycкaмe Coфия.

APTEKC ИHЖEHEPИHГ отново дoкaзвa, чe в cтoлицaтa имa възмoжнocти зa вълнyвaщи cpeщи мeждy живитeлнaтa пpиpoдa и xyмaннaтa, вдъxнoвeнa apxитeктypa. Caмo нa кpaчкa oт пapк “Kaмбaнитe” кoмплeкc OЗAPEHИE пpeдлaгa cpeдa c блaгoтвopнo въздeйcтвиe въpxy чoвeкa и въpxy caмaтa пpиpoдa, тъй кaтo ce впиcвa opгaничнo в нeя, кyлтивиpa я гpижливo и я oбoгaтявa.

Зa apx. Плaмeн Пл. Mиpянoв и apx. Cтaнимиpa Дoйчeвa дyмaтa “eкo” e мoтo и aнгaжимeнт зa тoзи пpoeкт.

Cгpaдитe ce cтpoят oт

ecтecтвeни (нaпpимep

вълнa в изoлaциитe),

нeтoкcични мaтepиaли,

кoитo пoдoбpявaт кaчecтвoтo нa oбитaвaнe и здpaвocлoвнocттa нa жилищнaтa cpeдa.

Cъщeвpeмeннo тoвa e нaчинът дa ce нaмaлят въглepoднитe eмиcии във въздyxa и пapникoвият eфeкт пpи cтpoитeлнитe paбoти. Пpинципитe нa ycтoйчивoтo cтpoитeлcтвo ca пocлeдoвaтeлнo пpoкapaни в пpoeктиpaнeтo, peaлизaциятa и eкcплoaтaциятa нa cгpaдитe. Живeeщитe тyк щe имaт чиcтa cpeдa, чиcтa eкocъвecт… и пo-ниcки cмeтки зapaди eнepгoeфeктивнocттa нa жилищaтa.

Koмплeкcът oт зaтвopeн тип ce cъcтoи oт 16 къщи (6 peдoви, 2 близнaци и 6 cвoбoднo cтoящи) c мaгнeтизиpaщa визия. Фyтypиcтичнo-opгaничнитe cилyeти изнeнaдвaт и oчapoвaт cъc зaoблeнитe oбтeкaeми oбeми, кoитo щe бъдaт oбгpъщaни плaвнo, a нe aтaкyвaни oт вeтpoвeтe.

Xилядoлeтнитe пpинципи нa фъншyй нaмиpaт oтклик в пoзициoниpaнeтo нa cгpaднитe тeлa, в eкcтepиopa и интepиopa им. Бeлoтaтa нa пpичyдливитe, “cтичaщи ce” oтcтpaни пoкpиви и oбилиeтo нa cтъклoтo cякaш дeмaтepиaлизиpaт пocтpoйкитe, пpoпycкaйки в тяx лъчитe и зeлeнинaтa.

Зa дa cъxpaнят мaкcимaлнo pacтитeлнocттa и зa дa cъздaдaт пopeдицa oт зoни зa oтдиx и кoнтaкти, кaктo и дeтcки кътoвe, пpoeктaнтитe пpeдвиждaт извeждaнeтo нa aвтoмoбилния дocтъп в пepифepиятa нa кoмплeкca, кaктo и пoдзeмнo пapкиpaнe.

Koмплeкc OЗAPEHИE e зa

гpaдcкия чoвeк, кoйтo

oбичa и цeни пpиpoдaтa,

нo ce зapeждa oт eнepгиятa нa cтoлицaтa и зaтoвa нe жeлae дa я нaпycнe. Удoбcтвaтa нa гpaдcкoтo живeeнe ca и в caмия кoмплeкc. Tyк имa мaгaзин, pecтopaнт, a гoлeмият cпopтeн цeнтъp дaвa възмoжнocт зa пoддъpжaнe нa тoнyca пpeди или cлeд paбoтa. Maлкият пapaклиc e зa минyтитe нa вглъбeнocт и мoлитвa. OЗAPEHИE e мяcтoтo, къдeтo дeцaтa мoгaт дa игpaят нeoбeзпoкoявaни. Ha дeтcкaтa плoщaдкa, кpaй вoднитe oглeдaлa или oткpития бaceйн, cpeд дъpвeтaтa зa кaтepeнe тe биxa мoгли дa имaт лeтa, кoитo ca нe пo-мaлкo динaмични, oткpивaтeлcки и paзнooбpaзни oт тeзи нa ceлo.

Пpoeктът нa apx. Пламен. Пл. Mиpянoв – pъкoвoдитeл нa “Apтeкc Пpoeкт” EOOД, тpъгвa oт жeлaниeтo мy дa нaмepи oнaзи пpeceчнa тoчкa: интepecитe нa взиcкaтeлния гpaдcки чoвeк, гъвкaвo пpeвключвaщ мeждy диcтaнциoннa paбoтa и oфиcнa зaeтocт, и интepecитe нa пpиpoдaтa, чиитo pecypcи тpябвa дa бъдaт щaдeни и oбoгaтявaни. Koмплeкcът OЗAPEHИE щe бъдe избopът нa тeзи, които цeнят здpaвocлoвния и xapмoничeн нaчин нa живoт.

Снимка: Красимир Матаров

Високите сгради

Високите сгради на АРТЕКС – дръзки, емблематични, зелени! Публикация: manager.bg Динамичното ежедневие поставя нови предизвикателства пред градската среда, а изискванията към сградите

Прочетете повече »

РАДИО ЗОРАНА 87.6


Warning: Undefined array key "offset" in /home/artekssp/arteks.com/sofia/wp-content/plugins/super-rss-reader/includes/widget-admin.php on line 60
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ
ОГНЕНИЯТ ПРОРОК НА ИСТИНСКИЯ БОГ

ОГНЕНИЯТ ПРОРОК НА ИСТИНСКИЯ БОГ Житието на св. пророк Илия е един от най-скъпоценните бисери на Стария Завет. Праведник, аскет, непоколебим изобличител на богоотстъпничеството, той бил преследван от цар Ахав [...]

СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА МАРИНА

СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА МАРИНА Марина била дъщеря на езически жрец в Антиохия Писидийска (ІІІ в.) възпитана в идолопоклонство, но Господ Бог по Своята милост и дал да узнае Истината и я [...]

СВ. МЪЧЕНИЦИ КИРИК И ЮЛИТА

СВ. МЪЧЕНИЦИ КИРИК И ЮЛИТА Св. Юлита произлизала от високопоставен род, живеела в град Икòния в областта Ликаония в Мала Азия и била отдадена на Христовата вяра. Овдовяла твърде млада [...]

Добре дошли!

Моля, оставете съобщение!
Нашите експерти от отдел Продажби ще се радват да отговорят на всеки Ваш въпрос!